Sprawdzian w szóstej klasie szkoły podstawowej wraz z kluczami odpowiedzi - arkusze z 2007 roku

Oryginalne i przykładowe arkusze egzaminacyjne wraz z kluczami odpowiedzi

Znajdziesz tu gotowe do pobrania arkusze sprawdzianu na zakończenie szkoły podstawowej z poprzednich lat, testy pisane przez członków komisji egzaminacyjnych CKE. Trzeba w tym miejscu zaznaczyć, że wszystkie materiały zawierają gotowe odpowiedzi po to, żebyś mógł sprawdzić stan przygotowania do sprawdzianu. Czas na wykonanie testy wynosi 40 minut, sprawdzian odbędzie się w miesiącu kwiecień.

Sprawdzian 2007 "W szkole"